کد: 138

گلدان تخت جمشید متوسط

مشخصات محصول

  • 60 cm
    : ارتفاع
  • 70 cm
    : عرض
  • 70 cm
    : طول