کد: 139

گلدان تخت جمشید کوچک

مشخصات محصول

  • 50 cm
    : ارتفاع
  • 50 cm
    : عرض
  • 97 cm
    : طول