کد: 140

گلدان گرد ساده

مشخصات محصول

  • 45 cm
    : ارتفاع
  • 90 cm
    : عرض
  • 143 cm
    : طول