کد: 147

گلدان رومی طولی بزرگ

مشخصات محصول

  • 50 cm
    : ارتفاع
  • 55 cm
    : عرض
  • 105 cm
    : طول