کد: 150

گلدان گرد زمرد

مشخصات محصول

  • 70 cm
    : ارتفاع
  • 110 cm
    : عرض
  • 110 cm
    : طول