کد: 152

گلدان کلاسیک متوسط

مشخصات محصول

  • 50 cm
    : ارتفاع
  • 60 cm
    : عرض
  • 60 cm
    : طول