کد: 157

گلدان گرد باستانی

مشخصات محصول

  • 82 cm
    : ارتفاع
  • 102 cm
    : عرض
  • 102 cm
    : طول