کد: 158

گلدان طولی آرم دار

مشخصات محصول

  • 50 cm
    : ارتفاع
  • 50 cm
    : عرض
  • 120 cm
    : طول