کد: 159

گلدان مربع

مشخصات محصول

  • 50 cm
    : ارتفاع
  • 50 cm
    : عرض
  • 50 cm
    : طول