کد: 161

گلدان

مشخصات محصول

  • 72 cm
    : ارتفاع
  • 65 cm
    : عرض
  • 65 cm
    : طول