کد: 162

گلدان

مشخصات محصول

  • 67 cm
    : ارتفاع
  • 61 cm
    : عرض
  • 108 cm
    : طول