جدول طرح تنه درختی تکی

کد: 851

مشخصات محصول

  • 80 cm
    : طول
  • 19 cm
    : عرض
  • 10 cm
    : ارتفاع

محصولات جدید جام تندیس