آبخوری نیلوفر

کد: 882

مشخصات محصول

  • 55 cm
    : قطر
  • 97 cm
    : ارتفاع