آبخوری طرح سنگ پاشوره

کد: 857

مشخصات محصول

  • 70 cm
    : طول
  • 45 cm
    : عرض
  • 90 cm
    : ارتفاع