نرده تنه درختی کوچک

کد: 864

مشخصات محصول

  • متغیر
    : طول
  • متغیر
    : عرض
  • 40 cm
    : ارتفاع