نرده خورشیدی ( 1نرده + 2پایه )

کد: 872

مشخصات محصول

  • 200 cm
    : طول
  • ...
    : عرض
  • 55 cm
    : ارتفاع