نرده محرابی

کد: 873

مشخصات محصول

  • 90 cm
    : طول
  • ...
    : عرض
  • 50 cm
    : ارتفاع