کبابپز دو دسته قالبی

کد: 875

مشخصات محصول

  • 130 cm
    : طول
  • 50 cm
    : عرض
  • 100 cm
    : ارتفاع