آدرس دفتر فروش جام تندیس

مشهد – جاده سنتو – روبروی چاهشک

۰۵۱-۳۵۵۹۳۵۱۵
۰۹۱۵۵۱۱۱۴۱۲
۰۹۱۵۵۱۱۷۲۷۶

روزهای کاری
هر روز هفته

آدرس کارخانه

مشهد ، جاده آسیایی (سنتو) ، چاهشک

۰۹۱۵۵۱۱۷۲۷۶

ساعات کاری
همه روزه
از ساعت ۷ الی ۱۹

نمایشگاه دائمی چالوس

چالوس ، کمربندی خط ۸

۰۹۱۱۶۸۰۹۸۶۸ – ۰۹۱۵۵۱۱۱۴۱۲

ساعات کاری
همه روزه
از ساعت ۷ الی ۱۹

 نمایشگاه دائمی مشهد

جاده سنتو، بین پیامبراعظم ۱۰۱ و ۱۰۳

۰۹۱۵۸۲۶۰۰۴۵

ساعات کاری
همه روزه
از ساعت ۷ الی ۱۹

 دفتر ، نمایشگاه دائمی

مشهد – جاده شاندیز – بین ویرانی ۱ و ۳

۰۹۱۵۸۲۶۰۰۴۵

ساعات کاری
همه روزه
از ساعت ۷ الی ۱۹

با دنبال کردن شبکه های اجتماعی جام تندیس، از محصولات جدید مطلع شوید

0915 560 3176

jamtandis.msh

jamtandis